Mortensrud kirke, Oslo, 2002

Oppdrag for arkitektene, Jensen & Skodvin

Bruksanvisning for galleriene

Bruksanvisning

Galleriene (og denne teksten) drives av et javascript som heter Highslide, utviklet av Torstein Hønsi, Vik i Sogn

Den enkleste måten å se alle bildene i galleriet på er følgende:
Klikk på det første bildet, og bruk deretter høyre og venstre piltast for å navigere. Klikk og dra for å flytte bildet. For å lukke bildet, klikk hvor som helst, eller trykk Enter, eller Escape.

Hvis nettleservinduet er for lite for bildet, reduseres størrelsen på bildet automatisk, og kvaliteten blir litt dårligere. Dette ikonet vises da i nedre høyre hjørne av bildet:

Klikk på ikonet for å se bildet i full størrelse. Du kan trykke F11 for fullskjerm-modus, og du vil da sannsynligvis kunne se hele bildet i full størrelse.

Dersom du ønsker å se flere bilder i full størrelse samtidig - høyreklikk dem, og lagre dem. Bruk et program som f.eks. ACDSee til å se dem side ved side.

Mortensrud Church, Oslo, 2002

Commisioned by the architects, Jensen & Skodvin

How to use the galleries

How to use the galleries

The galleries (and this text) are driven by a javascript called Highslide, developed by Torstein Hønsi.

A simple way to see all pictures in a gallery:
Click on the first picture, then use the right and left arrow keys to navigate. Click and drag to move the picture. To close the picture, click anywhere, or press Enter, or Escape.

If your browser window is too small for the picture, its size is reduced automatically, and quality will be slightly reduced. This icon will then be shown in the bottom right corner of the image:

Click the icon to enlarge the image to full size. You can press F11 for fullscreen mode, which will probably let you see the whole full-size image.

If you would like to see several full-size pictures at the same time - right click them, and save them. Use a program like ACDSee to see them side by side.

Mortensrud kirke 1

Mortensrud kirke 1

Mortensrud kirke 2

Mortensrud kirke 2

Mortensrud kirke 3

Mortensrud kirke 3

Mortensrud kirke 4

Mortensrud kirke 4

Mortensrud kirke 5

Mortensrud kirke 5

Mortensrud kirke 6

Mortensrud kirke 6

Mortensrud kirke 7

Mortensrud kirke 7

Mortensrud kirke 8

Mortensrud kirke 8

Mortensrud kirke 9

Mortensrud kirke 9

Mortensrud kirke 10

Mortensrud kirke 10

Mortensrud kirke 11

Mortensrud kirke 11

Mortensrud kirke 12

Mortensrud kirke 12

Mortensrud kirke 13

Mortensrud kirke 13

Mortensrud kirke 14

Mortensrud kirke 14

Mortensrud kirke 15

Mortensrud kirke 15

Mortensrud kirke 16

Mortensrud kirke 16

Mortensrud kirke 17

Mortensrud kirke 17

Mortensrud kirke 18

Mortensrud kirke 18

Mortensrud kirke 19

Mortensrud kirke 19

Mortensrud kirke 20

Mortensrud kirke 20

Mortensrud kirke 21

Mortensrud kirke 21

Mortensrud kirke 22

Mortensrud kirke 22

Mortensrud kirke 23

Mortensrud kirke 23

Mortensrud kirke 24

Mortensrud kirke 24

Mortensrud kirke 25

Mortensrud kirke 25