Fine Art Photography by Per Berntsen

Peter Zumthor / National Tourist Routes:
Allmannajuvet, Sauda, 2016

De tre bygningene som danner sinkgruvemuseet i Allmannajuvet er tegnet av Peter Zumthor for Nasjonale turistveger.
Øvre del av gruvestien er svært utstatt for steinras, og er inntil videre stengt for publikum. Det er god utsikt til gruvestien fra bilveien på den andre siden av juvet.

The three buildings that form the Zinc mine museum in Allmannajuvet are designed by Peter Zumthor for The National Tourist Routes in Norway.
The upper part of the mining path is very exposed to rock slides, and is currently closed to the public. It can be seen from the main road on the other side of the gorge.