Fine Art Photography by Per Berntsen

Sydvaranger
Mekanisk Verksted, Kirkenes, 31.8 - 30.9 2010

Utstillingen ble holdt i Mekanisk Verksted, Sydvaranger Industriområde, Kirkenes, og åpnet 31. august 2010, i forbindelse med den offisielle åpningen av Sydvaranger Gruve. Lokalet ble stilt til rådighet av Sydvaranger AS. (nå Tschudi Kirkenes) Det ble bygd to vegger i lokalet - på 33 og 17 meter. Lokalet har store vinduer mot sørvest, og det var ikke nødvendig å bruke kunstlys.
Min del av utstillingen besto av 26 bilder med rammemål 89 x 106 cm (65,5 x 84 cm netto), og to bilder med rammemål 84,5 x 132 cm.
Bente Geving hadde også 28 bilder; 22 bilder med rammemål 52,5 x 133 cm, fire med rammemål 72,5 x 93 cm, og to med rammemål 52,5 x 193,5 cm. Alle bildene var klebet på 3mm Vekaplan, og rammet inn med museumsglass. Utstillingen ble støttet av Fritt Ord.
I 2013 - 14 ble utstillingen vist på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø under tittelen Down Under Up North.

The exhibition was held in Mekanisk Verksted, Sydvaranger Industrial area, Kirkenes, and opened on August 31, 2010, in conjunction with the official opening of Sydvaranger Gruve. The premises were made available to us by Sydvaranger AS. (now Tschudi Kirkenes) Two walls were built - 110 feet and 56 feet long. There were large windows facing southwest, so there was no need to use artificial light.
My part of the show consisted of 26 works with frame measure 35 x 42" (26 x 33" net), and two with frame measure 34 x 53".
Bente Geving also showed 28 works; 22 with frame measure 21 x 53", four with frame measure 29 x 37", and two with frame measure 21 x 77". All works were mounted on 3mm Vekaplan, and framed with Museum glass.
The exhibition received financial support from The Fritt Ord Foundation.
In 2013 - 14 this exhibition was shown at the Art Museum of Northern Norway in Tromsø, with the title Down Under Up North.